Інструкція з охорони праці для складальника виробів з пластмас .

15.09.2015

Новини від партнерів
Інструкція з охорони праці для складальника виробів з пластмас
1. Загальні вимоги з охорони праці

1. До роботи в якості збирача виробів із пластмас можуть допускатися особи, що досягли 18 літнього віку, які пройшли медогляд і не мають протипоказань, навчання, інструктаж, стажування і перевірку знань з питань охорони праці та засвоїли безпечні методи і прийоми роботи. Працівник повинен проходити навчання та перевірку знань в обсязі I групи з електробезпеки.

2. Працівник зобов’язаний дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, що діє в організації, правила охорони праці, електро — та пожежної безпеки, правила поведінки на території організації, у виробничих, допоміжних і побутових приміщеннях, вимоги зазначені в керівництві з експлуатації або в експлуатаційному паспорті на обладнання.

3. Основними небезпечними і шкідливими виробничими факторами, що діють на складальника виробів з пластмас в процесі роботи є:

рухомі машини і механізми;

рухомі частини виробничого обладнання;

пересуваються вироби, заготівлі і матеріали;

рухомі транспортні засоби;

підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

підвищена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

підвищена температура повітря робочої зони;

підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якої може відбутися через тіло людини;

підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

підвищений рівень статичної електрики;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень вібрації на робочому місці;

падіння предметів;

слизькі поверхні;

хімічні (за характером впливу на організм людини: токсичні, подразнюючі, канцерогенні;

важкість і напруженість праці;

недостатня освітленість;

шорсткість поверхні.

4. Складальник виробів з пластмас зобов’язаний використовувати і правильно застосовувати видані йому засобами індивідуального захисту (ЗІЗ). Згідно з постановою Міністерства праці і соцзахисту Республіки Білорусь від 25.06.2004 р. N 79 «Про затвердження типових галузевих норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у виробництві полімерних матеріалів і виробів з них» збирачу виробів з пластмас належить:

5. Спецодяг і спецвзуття повинні зберігатися в спеціальних шафах окремо від домашнього одягу.

6. Працівник повинен вміти надавати першу долікарську допомогу при нещасних випадках на виробництві, знати місцезнаходження аптечки і вміти нею користуватися.

7. Необхідно виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником, не передоручати свою роботу необученным і стороннім особам.

8. При виконанні роботи необхідно бути уважним, не відволікатися на сторонні справи та розмови, не відволікати інших.

9. Для проходу по приміщеннях та на території організації користуватися проходами, пішохідними доріжками, драбинами, трапами, перехідними містками і т.п. Забороняється для проходу використовувати проїжджі частини, необладнані і неогражденные місця і т. п.

10. Не захаращувати проїзди, проходи, світлові прорізи, підступи до пожежного інвентарю та гідрантів виробами, інструментами, тарою, матеріалами і готовою продукцією.

11. Забороняється у виробничих приміщеннях застосування побутових та саморобних електронагрівальних приладів.

12. Збирачу виробів з пластмас забороняється перебувати в стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, психотропних або токсичних речовин, а так само розпивання спиртних напоїв, вживання наркотичних засобів, психотропних або токсичних речовин на робочому місці або в робочий час.

13. Палити дозволяється тільки в місцях, спеціально для цього призначених.

14. Не допускається користуватися несправним обладнанням, інструментом, пристроями, механізмами і т. п. При виявленні будь-якої несправності (механічні пошкодження, іскріння, підвищений шум при роботі, перегрів і т.п.) необхідно припинити роботу, привести обладнання, пристосування, механізми у безпечний стан, знеструмити їх і повідомити про аварію безпосереднього керівника робіт.

15. Перед оглядом, регулюванням, обслуговуванням, при виявленні несправності або перервах у роботі, привести обладнання, механізми, інструмент безпечний стан (припинити роботу, відключити від електромережі, дочекатися повної зупинки частин, що переміщаються, і т. д.).

16. Дотримуватись норм санітарії та правил особистої гігієни. Перед прийомом їжі або курінням мити руки з милом. У виробничих приміщеннях забороняється зберігання харчових продуктів, прийом їжі. Прийом їжі слід здійснювати у встановлених місцях (спеціально відведених приміщеннях тощо).

17. Для пиття необхідно користуватися водою із спеціально призначених для цієї мети пристроїв (сатуратори, питні бачки тощо).

18. При підйомі і переміщенні тягарів гранично допустимі навантаження: для жінок старше 18 років — 10 кг, для чоловіків — 50 кг. Переміщення вантажів масою, що перевищує гранично допустиму навантаження на одну людину повинно проводитися групою осіб або механізовано.

19. Працівник у разі одержання травми зобов’язаний повідомити про це своєму керівникові або іншій посадовій особі або попросити це зробити іншого працівника, потім звернутися в медустанову. При нещасному випадку очевидцем якого став працівник, він повинен надати першу долікарську допомогу потерпілому, викликати швидку допомогу або організувати доставку потерпілого в медичний заклад, по можливості зберегти обстановку нещасного випадку, якщо це не загрожує життю і здоров’ю оточуючих і не може призвести до аварії.

20. Складальник виробів з пластмас має право відмовитися від виконання дорученої роботи у разі виникнення безпосередньої небезпеки для життя і здоров’я його та оточуючих до усунення цієї небезпеки.

21. Працівник зобов’язаний сприяти і співпрацювати з роботодавцем у справі забезпечення здорових і безпечних умов праці, негайно сповіщати свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу наймача про несправності устаткування, інструмента, пристосувань, транспортних засобів, засобів захисту, про погіршення стану свого здоров’я.

22. За порушення вимог інструкції складальник виробів з пластмас несе відповідальність згідно з законодавством Республіки Білорусь.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

23. Перед початком роботи необхідно:

перевірити справність та одягти спецодяг, волосся прибрати під головний убір або підв’язати, рукави і поли застебнути;

отримати завдання у безпосереднього керівника робіт;

ознайомитися з особливостями виконуваної роботи.

24. Підготувати робоче місце:

отримати необхідну кількість заготовок, деталей і комплектуючих виробів;

оглянути робоче місце: прибрати всі зайві і заважають роботі предмет;

перевірити заземлення обладнання;

включити припливно-витяжну вентиляцію;

переконатися в достатності освітлення.

25. Зовнішнім оглядом переконатися, що обладнання, вузли і механізми справні і готові до роботи. Не допускається робота на несправному обладнанні.

26. Перед вмиканням обладнання необхідно попередити про пуск обладнання, що знаходяться поруч працівників.

27. Про всі недоліки, виявлені в процесі підготовки до роботи, повідомити безпосереднього керівника робіт та не приступати до роботи до їх усунення.

3. Вимоги з охорони праці при виконанні роботи

28. Під час роботи не допускається залишати без нагляду працююче обладнання, механізми і т. п.

29. На робочих місцях повинні бути передбачені майданчики для складування деталей (заготовок, матеріалів). Складування деталей (заготовок, матеріалів) не має захаращувати робоче місце. Не допускається укладання деталей (заготовок, матеріалів) у проходах.

30. Для розміщення на робочому місці інструменту, невеликих, часто використовуваних пристроїв і оснащення робочі місця повинні бути обладнані шафами, стелажами, етажерками.

31. При обробці виробів із пластмас в камерах машин (при нагріванні, промиванні, обробці виробів і тому подібне) перебування працівників усередині камер не допускається.

32. Підготовку робочих розчинів клеїв слід виконувати в закритих апаратах (змішувачах, у реакторах) і мокрим способом обробки.

33. При склейці полімерних виробів слід використовувати менш токсичні клеї і розчинники.

34. Нанесення клеїв і розчинників на поверхні склеюваних деталей слід проводити в аспирируемых укриттях за допомогою кистей, піпеток, шприців та інших пристосувань.

35. Перероблювані матеріали повинні подаватися до місця переробки в міру потреби, готова продукція повинна своєчасно вирушати на склад. Не допускається захаращення робочих місць сировиною, готовою продукцією і тарою.

36. При експлуатації механічного преса укласти заготовку на середину так, щоб вона повністю прилягала до ковадлі, вивести руки з небезпечної зони. Закрутити ручку до упору, не використовувати нарощені важелі для закручування.

37. Під час руху повзуна не поправляти руками заготовку.

38. У разі появи диму, запаху гару, шуму, іскрінні обладнання, затягування одягу воно повинно бути вимкнено кнопкою аварійної зупинки.

39. При автоматичному відключенні обладнання його включення допускається лише після з’ясування причин відключення і усунення несправностей відповідним кваліфікованим персоналом.

40. При обробці довгомірних деталей забезпечувати надійну опору і фіксацію по всій довжині заготовки.

41. Зібрані деталі складати на візки висотою не більше 1,5 м, а на візки-етажерки — не більше 1,7 м від рівня підлоги.

42. Під час роботи необхідно:

дотримувати встановлені технологічні режими;

не поправляти матеріали під час роботи обладнання;

не робити витяг застрягли деталей під час роботи обладнання;

надійно закріплювати вироби і не допускати їх випадання;

надійно фіксувати оброблювані матеріали.

43. Забороняється витягувати вироби з робочої зони обладнання, якщо процес обробки ще не завершений.

44. Виробнича тара для збирання готових виробів і відходів повинна бути легкою і зручною в обігу.

45. Використаний обтиральний матеріал повинен збиратися в металевий ящик з кришкою, що щільно закривається.

46. Не робити чистку і прибирання обладнання, механізмів під час їх роботи, до обслуговування обладнання можна приступати тільки після його відключення від технологічних трубопроводів та енергоносіїв.

47. Протягом роботи необхідно підтримувати робоче місце в належному стані. Не допускається захаращувати проходи і проїзди матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, деталями, відходами виробництва і тарою, а також встановлювати обладнання на люки колодязів. Люки колодязів повинні бути вільними.

48. Не вимикати обладнання, якщо процес обробки не завершений і робочий орган перебуває в контакті з матеріалом.

49. Необхідно своєчасно прибирати відходи, матеріали і заготовки, не допускаючи захаращення на робочому місці.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

50. Відключити і знеструмити обладнання, яке використовується.

51. Прибрати робоче місце. Прибирання робочих місць, проїздів і проходів повинна проводитись протягом усього робочого дня і після кожної зміни.

52. При прибиранні робочого місця користуватися відповідним інструментом і захисними засобами (совок, мітла тощо). Забороняється проводити прибирання, змітати, збирати сміття руками і іншими частинами тіла.

53. Зняти та здати в місце зберігання спецодяг і взуття. Спеціальний одяг працівників, зайнятих на операціях, що супроводжуються пылевыделением, повинна піддаватися обеспыливанию. Застосування стисненого повітря для знепилювання спецодягу не допускається.

54. Виконати правила особистої гігієни.

55. Повідомити керівника робіт про всі зауваження та недоліки, виявлені в процесі роботи, а також про її завершення.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

56. Дії працівників у разі виникнення аварійної ситуації:

припинити роботу;

призвести обладнання по можливості в безпечний стан і знеструмити його;

повідомити безпосереднього керівника робіт про те, що трапилося.

57. При нещасному випадку на виробництві працівник повинен:

усунути дію травмуючого фактора і при необхідності надати першу (долікарську) допомогу потерпілим;

викликати швидку допомогу за телефоном 103;

повідомити безпосереднього керівника робіт (адміністрації) про те, що трапилося;

по можливості зберегти обстановку, при якій стався нещасний випадок.

58. Якщо працівник сам отримав травму, він зобов’язаний повідомити про це керівнику або іншій посадовій особі наймача або попросити це зробити іншого працівника, потім звернутися в медустанову.

59. Вимога виконання працівниками дій у разі виникнення пожежі (загоряння):

повідомити в пожежну охорону за телефоном 101;

викликати до місця пожежі представника наймача;

приступити до ліквідації осередку загоряння наявними засобами пожежогасіння;

вжити заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей;

організувати зустріч пожежних підрозділів.

Короткий опис статті: вироби з пластмас Форма документа, зразок. Інструкція з охорони праці для складальника виробів з пластмас Форма бланку, зразок, Інструкція з охорони праці

Джерело: Інструкція з охорони праці для складальника виробів з пластмас . Форма

Також ви можете прочитати