Пластмаса ??бырларды тиснув?ап ?осу . ?стаздар?а арнал?ан танымды

17.08.2015

Пластмаса ??бырларды тиснув?ап ?осу

?ызылорда ??рылыс ж?не бізнес колледжі.

Арнаулы п?н окытушысы: Мауленова Б?тес?тыбай?ызы

Саба?ти? та?ырыбы. «Пластмаса ??бырларды тиснув?ап ?осу.»

Саба?ти? ма?саты :

Білімділігі : Пластмаса ??бырлар туралы т?сінік ?алыптастыра отырып, т?рлерімен ,?осылыстарымен ж?не оларды? жылу саласында ,т?рмыста ке?інен ?олданылуы туралы ма??лмат беру.

II.?ї тапсырмасын тексеру.

З?ра?тар

1.??бырларды? т?рлерін ата?

2.Російські ?андай температурада бал?іди ? (1539 ?C)

3.Е? ?иын бал?итын метал нашу градуста бал?іди ? (Вольфрам 3416 ?З)

4.Метал т?рлерін ата (?ара,т?рлі–т?сті,бейметалл)

5.Ауыр металдар?а не жатады (Мис?ор?син,мырыш)

6.Алюминийді? бал?у температурасы (660 ?C)

7.Про?ай бал?итын металдар (?алайы-232?З,?ор?син-327?З,мырыш-419?З,алюміній-660?З)

8.Металдарды? физикалы? ?асиеттеріне не жатады ? (Т?сі,ти?ызды?и ,бал?у температурасы,жылу ?ткіздігіштігі електр кедергісі.)

III.Жа?а саба?ти?сіндіру. Слайд ар?ылы.

1.Пластмаса ??бырлар т?рлері.

2. Пластмаса ??бырларды ?осу ?дістері.

3. Пластмаса ??бырларды ?ыздыру ?тегімен тиснув?ау.

4.??бырларды иінге,?штік ?осылыс?а, ш?мецці ?осу ережелері.

5.Техникалы? ?ауіпсіздік ережелері

Пластмассалар. пластикалы? материалдар — ??рамында б?йымдарды дайындау кезінде созыл?ышты? немесе жо?ари иілгіштік, пайдалану барысында шыны т?різдес немесе кристалды? ?алпын са?тайтын полімер бар материалдар. Пластмассалар шыны т?різді немесе кристалды, діел. ?асиеті жо?ари, атмосфера ?серіне т?ра?ти, хутро. жа?ынан берік болады. Пластмассаларды? кез келгеніні? шайыр мен ?арамай негізді Пластмассаларды ?віспа?анда?п негізін полимерлер ??райди. Мысалы, фенол-фармальдегидті Пластмассалар, поливинилхлоридті Пластмассалар, т. б. аталуы та Пластмассалар?а байланысты алын?ан. Полимерлерден бас?а Пластмассаларды? ??рамына пластификаторлар , толы?тыр?ыштар , стабилизаторлар. бою?ыш заттар енеді. Макромолекуласы сызы?ти єси? тарма?тал?ан немесе торлан?ан ??рылымды болады. Пластмассалар гомогенді (бір фазалы) немесе гетерогенді (до?п фазалы) материалдар болуы м?мкін. Гомогенді Пластмассаларда полімер материалды? ?асиетін ани?таса, гетерогенді Пластмассаларда полімер байланыстыр?ыш ?ызметін ат?арады, ?ал?ан ??рам б?ліктері ?з бетінше жеку фазалар т?зеді.

Пластмассалар 4 топ?а б?лінеді:

полимерлену ?німдері Пластмассалар (поліетилен, полістирол, т. б.) негізіндегі Пластмассалар;

поликонденсациялану (полиамидтер, полиэфирлер. т. б.) негізіндегі Пластмассалар;

хім. модификациялан?ан табі?і полимерлер негізіндегі Пластмассалар (протеїн , целюлоза , галалит );

табі?та ж?не м?най асфальттары мен шайыр негізіндегі Пластмассалар Сонымен ?атар термопластик. ж?не термореактивті Пластмассалар болады

«Ойлан тап» орындау ар?ылы тапсырылады.

1. Полимерлер мономерлерден синтезделеді, полимерді? ?айталанып отыратын е? кіші б?лігін— — ,ал оларды? санын—- — деп атайды. ??рылымды? буындары бірдей, біра? ?зынды?тари ?р т?рлі——— —— деп атайды. До?дімгі пластик—— ??рамында 30-50% до?кірт ж?не каучук бар ?оспаны термо??деу ар?ылы алады.

2.Бразилияда ?сетін—- а?ашыны? шырыныны? ??рамында 30% каучук бар. Синтездік каучукты ал?аш рет — жылы академік — ?дісімен синтезделе бастады. Талшы?тар—— ж?не—— деп жіктеледі. Полимерлену д?режесі — деп аталады.

1. Синтетикалы? полимерден алынатын—— —— деп аталады.?ті берік ,тозбайды, деформація?а т?зімді,су сі?ірмейдін—— жо?ари температура?а т?зімсіз зат. ??рылымды? буынына ?арай—— —- — екіге б?лінеді.Толы?тыр?ыш ретінде ма?та маталар пайдаланыл?ан болса ,ерекше ми?ти пластмаса—— алынады.

?р топ бір –біріне?ра?тар ?ойып білімдерін тексереді.

«Пластмаса»

1.Пластмаса дегеніміз не?

2.Пластмассаны? алыну жоли.

3.Поліетилен.

4.Поліпропілен.

5.Полівінілхлорид.

6.Пластмассаны? ?олдануы.

7.Пластмассаны ани?тау.

IV.Теорияда ал?ан білімдерін практика ж?зінде до?рсету.

Про?ушыларды? цехта ??рал-саймандарды пайдалана отырып, пластмаса ??бырларды тиснув?астыру ?дістерін до?рсетулері.

4.Пластмаса ??бырларды ереже бойынша тиснув?ап

Короткий опис статті: пластмаса Пластмаса ??бырлар туралы т?сінік ?алыптастыра отырып, т?рлерімен ,?осылыстарымен ж?не оларды? жылу саласында ,т?рмыста ке?інен ?олданылуы ма??лмат беру хімія,ашы? саба?,Пластмаса ??бырларды,тиснув?ап ?осу,Синтездік каучукты,Полимерлену д?режесі,Пластмассалар Пластмассаларда,полімер,Пластмаса ??бырлар,Техникалы? ?ауіпсіздік,кристалды,діел. ?асиеті жо?ари,фенол-фармальдегидті,поливинилхлоридті,Макромолекуласы сызы?ти?,,Пластмаса ??бырларды,Пластмассалар Пластмассаларда,Хімія

Джерело: Пластмаса ??бырларды тиснув?ап ?осу | ?стаздар?а арнал?ан танымды?-?дістемелік сайт

Також ви можете прочитати