Пластмасові вироби у Дніпропетровську, Україна. Продаж пластмасових

03.09.2015

ПЛАСТМАСОВІ ВИРОБИ

Пластмаси (пластичні маси) або пластики — органічні матеріали, основою яких є синтетичні або природні високомолекулярні сполуки (полімери). Виключно широке застосування отримали пластмаси на основі синтетичних полімерів

Назву «пластмаси» означає, що ці матеріали під дією нагрівання і тиску здатні формуватися і зберігати після охолодження або затвердіння задану форму. Процес формування супроводжується переходом пластично деформованого (в’язкотекучого) стану в склоподібне стан

Перша пластмаса була отримана англійським металургом і винахідником Олександром Парксом в 1855 році. Паркс назвав її паркезин (пізніше набула поширення інша назва — целулоїд). Паркезин був вперше представлений на Великій Міжнародній виставці в Лондоні в 1862 році

Розвиток пластмас почалося з використання природних пластичних матеріалів (жувальної гумки, шелаку), потім продовжилося з використанням хімічно модифікованих природних матеріалів (гума, нітроцелюлоза, колаген, галалит) і, нарешті, прийшов до повністю синтетичним молекул (бакеліт, епоксидна смола, полівінілхлорид, поліетилен та інші)

Паркезин був торговою маркою першого штучного пластику і був зроблений з целюлози, обробленої азотною кислотою і розчинником. Паркезин часто називали штучної слонової кісткою. У 1866 році Паркс створив фірму Parkesine Company для масового виробництва матеріалу

Проте, в 1868 році компанія збанкрутувала з-за поганої якості продукції, так як Паркс намагався скоротити витрати на виробництво. Наступником паркезина став ксилонит (інша назва того ж матеріалу), вироблений компанією Даніеля Спилла, колишнього співробітника Паркса, і целулоїд, вироблений Джоном Веслі Хайатом

ТИПИ ПЛАСТМАС

У залежності від природи полімеру і характеру його переходу з в’язкотекучого в склоподібне стан при формуванні виробів з пластмаси поділяють на:

 • Термопласти (термопластичні пластмаси) — при нагріванні розплавляються, а при охолодженні повертаються у вихідний стан;
 • Реактопласти (термореактивні пластмаси) — в початковому стані мають лінійну структуру макромолекул, а при деякій температурі затвердіння набувають сітчасту. Після затвердіння не можуть переходити у в’язкотекучий стан. Робочі температури вище, але при нагріванні руйнуються і при подальшому охолодженні не відновлюють своїх початкових властивостей
 • Газонаповнені пластмаси — спінені пластичні маси, що володіють малою щільністю

ВЛАСТИВОСТІ

Основні механічні характеристики пластмас ті ж, що і для металів. Пластмаси характеризуються малою щільністю (0,85-1,8 г/см. кв.), надзвичайно низькими електричної і теплової провідностями, не дуже великою механічною міцністю. При нагріванні (часто з попередніми розм’якшенням) вони розкладаються. Не чутливі до вологи, стійкі до дії сильних кислот і підстав, ставлення до органічних розчинників різне (в залежності від хімічної природи полімеру). Фізіологічно майже нешкідливі

Властивості пластмас можна модифікувати методами кополімеризації або стереоспецифической полімеризації, шляхом поєднання різних пластмас один з одним або з іншими матеріалами, такими як скляне волокно, текстильна тканина, введенням наповнювачів і барвників, пластифікаторів, тепло — і світлостабілізаторів, опромінення та ін. а також варіюванням сировини, наприклад, використання відповідних поліолів і діізоціанатів при отриманні поліуретанів

Твердість пластмас визначається за Брінеллем при навантаженнях 50-250 кгс на кульку діаметром 5 мм

Теплостійкість по Мартенсу — температура, при якій пластмасовий брусок з розмірами 120 х 15 х 10 мм, згинальний при постійному моменті, що створює найбільшу напругу вигину на гранях 120 х 15 мм, що дорівнює 50 кгс/см.кв. зруйнується або зігнеться так, що укріплений на кінці зразка важіль довжиною 210 мм переміститься на 6 мм

Теплостійкість за Віка — температура, при якій циліндричний стержень діаметром 1,13 мм під дією вантажу масою 5 кг (для м’яких пластмас 1 кг) поглибиться в пластмасу на 1мм

Температура крихкості (морозостійкість)— температура, при якій пластичний або еластичний матеріал при ударі може зруйнуватися крихко

Для надання особливих властивостей пластмасі в неї додають пластифікатори (силікон, дибутилфталат, ПЕГ тощо), антипірени (дифенилбутансульфокислота), антиоксиданти (трифенилфосфит, неграничні вуглеводні)

ПОСЛУГИ

Виробництво синтетичних пластмас засноване на реакціях полімеризації, поліконденсації або поліприєднання вихідних низькомолекулярних речовин, що виділяються з вугілля, нафти або природного газу. При цьому утворюються високомолекулярні зв’язку з великим числом вихідних молекул (префікс «полі-» від грецького «багато», наприклад етилен-поліетилен)

МЕТОДИ ОБРОБКИ

 • Лиття / лиття під тиском
 • Екструзія
 • Пресування
 • Виброформование
 • Спінювання
 • Виливок
 • Зварювання
 • Вакуумна формовка та ін.

МЕХАНІЧНА ОБРОБКА

Пластичні маси, в порівнянні з металами, мають підвищену пружною деформацією, внаслідок чого при обробці пластмас застосовують більш високі тиску, ніж при обробці металів. Застосовувати якусь мастило, як правило, не рекомендують; тільки в деяких випадках при остаточній обробці допускають застосування мінерального масла. Охолоджувати виріб і інструмент слід струменем повітря

Пластичні маси більш тендітні, чим метали, тому при обробці пластмас різальними інструментами треба застосувати високі швидкості різання і зменшувати подачу. Зношування інструменту при обробці пластмас значно більше, ніж при обробці металів, чому необхідно застосовувати інструмент з високовуглецевої або швидкорізальної сталі чи з твердих сплавів. Леза різальних інструментів треба заточувати, по можливості, більш гостро, користуючись для цього дрібнозернистими колами

Пластмаса може бути оброблена на токарному верстаті, може фрезероваться. Для розпилювання може застосовуватися стрічкові пили, дискові пили і карборундові кола

ЗВАРЮВАННЯ

З’єднання пластмас між собою може здійснюватися механічним шляхом за допомогою болтів, заклепок, склеюванням, розчиненням з наступним висиханням, а також за допомогою зварювання

З перерахованих способів з’єднання тільки за допомогою зварювання можна отримати з’єднання без сторонніх матеріалів, а також з’єднання, яке за властивостями і складом буде максимально наближене до основного матеріалу. Тому зварювання пластмас знайшла застосування при виготовленні конструкцій, до яких пред’являються підвищені вимоги до герметичності, міцності та іншим властивостям

Процес зварювання пластмас полягає в утворенні з’єднання за рахунок контакту нагрітих поверхонь, що з’єднуються. Він може відбуватися за певних умов:

 • Підвищена температура. Її величина повинна досягати температури в’язкотекучого стану
 • Щільний контакт зварюваних поверхонь
 • Оптимальний час зварювання — час витримки

Також слід зазначити, що температурний коефіцієнт лінійного розширення пластмас у кілька разів більше, ніж у металів, тому в процесі зварювання та охолодження виникають залишкові напруження і деформації, які знижують міцність зварних з’єднань пластмас

На міцність зварних з’єднань пластмас великий вплив мають хімічний склад, орієнтація макромолекул, температура навколишнього середовища та інші фактори

Застосовуються різні види зварювання пластмас:

 • 1. Зварювання газовим теплоносієм з присадкою і без присадки
 • 2. Зварювання экструдируемой присадкою
 • 3. Контактно-теплова зварювання оплавленням
 • 4. Контактно-теплова зварювання проплавленням
 • 5. Зварювання в електричному полі високої частоти
 • 6. Зварювання термопластів ультразвуком
 • 7. Зварювання пластмас тертям
 • 8. Зварювання пластмас випромінюванням
 • 9. Хімічна зварювання пластмас

Як і при зварюванні металів, зварювання пластмас слід прагнути до того, щоб матеріал зварного шва і біляшовній зони за механічним та фізичним властивостям мало відрізнявся від основного матеріалу

Зварювання термопластів плавленням, як і інші методи їх переробки, заснована на перекладі полімеру спочатку в високоеластичне, а потім у в’язкотекучий стан і можлива лише у тому випадку, якщо зварювані поверхні матеріалів (чи деталей) можуть бути переведені в стан в’язкого розплаву. При цьому перехід полімеру в в’язкотекучий стан не повинен супроводжуватися розкладанням матеріалу термодеструкцией

При зварюванні багатьох пластмас виділяються шкідливі пари і гази. Для кожного газу є строго певна гранично доступна його концентрація в повітрі (ГДК). Наприклад, для діоксиду вуглецю ГДК дорівнює 20, для ацетону — 200 мг/м. куб. а для етилового спирту — 1000 мг/м. куб.

Короткий опис статті: вироби з пластмас Пластмасові вироби у Дніпропетровську, Україна. Продаж пластмасових виробів пластмасові вироби

Джерело: Пластмасові вироби у Дніпропетровську, Україна. Продаж пластмасових виробів

Також ви можете прочитати