Відомість по зарплаті, на видачу, розрахункова зразок, бланк, платіжна

24.02.2017

Відомість по зарплаті

Працюючи на державному підприємстві або в приватній фірмі, кожен працівник отримує заробітну плату. Сума цієї оплати відображається у відомостях по зарплаті, яка є головним документом для бухгалтера з обліку витрачених на зарплату коштів.

Види документів

Відомість по зарплаті, на видачу, розрахункова зразок, бланк, платіжна

Платіжна відомість – це одна з видів бухгалтерської документації, яка відображає нарахування заробітної плати робітникам і службовцям. Вона може складатися з однієї загальної частини, куди включається нарахування всіх працівників організації, а може складатися з кількох частин по галузях або підрозділах в даній організації.

Для правильних нарахувань, бухгалтер використовує інформацію по кожному співробітнику. Інформація відображає всі розрахунки відпрацьованого працівниками часу.

Для точного розрахунку нарахувань існує:

 • розрахунково-платіжна відомість № Т-49,
 • розрахункова відомість № Т-51,
 • платіжна відомість № Т-53.

Кожна форма затверджена Державним законодавством і комітетом статистики даної держави.

Розрахунково-платіжна відомість № Т-49

Дана відомість – це форма для первинної документації з обліку праці та її оплати. Її використовують для розрахунку та видачі зарплати співробітникам. Вона містить 23 графи, в яких детально розписані всі розрахунки нарахування зарплати і підсумкова сума.

Якщо заповнюється форма № Т-49, тоді інші розрахункові документи не потрібні.

Говорячи простою мовою, по ньому ви зможете простежити всі нарахування, утримання, і зможете отримати підсумкову суму.

Розрахункова відомість № Т-51

Відомість № Т-51 ведеться бухгалтером в єдиному екземплярі. В ній відображаються всі дані по нарахуванню зарплати.

На основі даного документа відбуваються регулярні виплати і найголовніше, співробітники які отримують зарплату на дебетову карту банку, розраховуються виключно за формою Т-51, розрахунково-платіжні та платіжні форми їм не потрібні.

Якщо говорити простіше, то дана відомість частіше використовується при безготівковому розрахунку, де немає передачі грошовий суми на руки, як, наприклад, описувалося вище, переказ заробітної плати на банківську карту.

Платіжна відомість № Т-53

Дана форма складається на базі відомості №Т-51. Вона використовується при видачі зарплати працівникам під розпис підприємства.

Кажучи простіше, даний документ ви побачите в касі або в кабінеті бухгалтера, де отримуєте заробітну плату, в ній надруковано список співробітників фірми, а саме ПІБ і точна сума, яку він повинен отримати.

Завантажити зразок відомості на видачу зарплати можна тут:

Відомість на видачу зарплати у документообігу

Відомість по зарплаті, на видачу, розрахункова зразок, бланк, платіжна

При нарахуванні зарплати бухгалтер використовує багато джерел по відпрацьованому часу кожного працівника:

 • лицьової рахунок працівника,
 • табель відвідування і виходів,
 • інформація про відпрацьованому часу,
 • лікарняні листи,
 • інші реєстраційні дані,
 • інформацію про відпустки,
 • про виконання плану, якщо він є на даному підприємстві,
 • дані про аванси та інші дані по зарплаті попереднього місяця.

Кожен співробітник при отриманні латки розписується в її отриманні у відомості.

Якщо співробітник не може отримати зарплату в строк, документ ставиться відмітка про депонування, і він зможе отримати суму протягом п’яти днів.

Після видачі зарплати відомість закривається.

Відомості про не виданих сум (депонованих) зводиться в окрему графу для депонування. Касир підписується і проставляє дату і номер РКО. Так само вписує суму, виплачену по депонованим списками, після того, як з ним були видані гроші.

На якому терміні вагітності йдуть у декретну відпустку? Дізнайтеся прямо зараз.

Випадки складання

В залежності від кількості співробітників заробітна плата може видаватися за відомістю або касовим ордером:

 • за касовим ордером — якщо на підприємстві кількість працівників не перевищує двох, трьох чоловік.
 • за відомістю — якщо працівників більше трьох осіб.

Касовий ордер необхідний для зняття грошей підприємства з рахунку в банку. У ньому вказуються цілі, на які кошти будуть витрачені.

Якщо на підприємстві виплачується аванс, то в касовому ордері в розділі «Цілі» вказується «Аванс», а в кінці місяця при оформленні вказується «Остаточний розрахунок» або «Заробітна плата».

Якщо аванс не виплачується, видача заробітної плати відбувається в першій і другій половині місяця після остаточного розрахунку. Як правило, касовий ордер оформляється на всіх співробітників, двічі на місяць.

Виплата заробітку провадиться співробітникам з платіжною відомістю, де вони своїм підписом підтверджують, що отримали її. Однак бувають випадки, коли складається касовий ордер на одну людину. Якщо він виконував разову роботу або додаткову, крім своїх основних функцій, на нього оформляється окремий касовий ордер.

Зберігання та облік

Відомість по зарплаті, на видачу, розрахункова зразок, бланк, платіжна

Платіжні відомості, як і інші касові документи, зберігаються бухгалтерією протягом п’яти років, у разі, якщо в цей період пройде їх звітна перевірка.

Якщо такої перевірки немає, та іншого обліку грошових коштів працівників немає, то відомості зберігаються до 75 років.

Облік заробітної плати здійснюється згідно з відомістю оплати праці, а саме – форма №В-8. Дана форма відображає нарахування зарплати працівникам, як перебувають у штаті, так і працюють за контрактом.

В ній зазначаються:

 • премії;
 • утримання;
 • надбавки;
 • доплати;
 • інші виплати передбачені ТК РФ.

Якщо працівник не отримав зарплату по закінченню трьох робочих днів з дня виплати, то його поточна сума заноситься до відомості в графу депонування і зазначена сума переноситься у відомість наступного місяця. Сьогодні не обов’язково вести облік вручну, є різні софти (комп’ютерні програми), які допоможуть автоматизувати даний процес.

Дивіться також відео про складання зарплатної відомості в 1С
Оформлення

Керівник перед видачею зарплати обов’язково повинен підписати відомість.

Заповнення

Відомість по зарплаті, на видачу, розрахункова зразок, бланк, платіжна

На першому (титульному) аркуші пишеться:

 • назву підприємства або установи,
 • код підприємства,
 • дату відомості,
 • її номер,

В табличну частину входять:

 • порядковий номер,
 • ПІБ, посаду і табельний номер працівника,
 • кількість годин, відпрацьованих ним,
 • сума по оплаті,
 • сума, утримана з працівника (борг, податок, відпустка за заявою).

У розрахунковій відомості немає графи для розпису працівників, т. к. відображає інформацію щодо нарахування грошових коштів. В розрахунково-платіжній відомості вноситься вся інформація про працівника, нарахування та розпис про виплачену суму.

Форма № Т-49

Це форма первинної обробки даних. Вона містить в собі всю інформацію про нарахування зарплати.

Складається один раз у момент нарахування зарплат.

Бланк містить дані, зазначені в формі № Т-53:

 • час нарахування зарплати,
 • оклад співробітника,
 • кількість відпрацьованих годин,
 • суми додаткових нарахувань,
 • соціальні доплати,
 • сума заборгованості (якщо є),
 • відмітка про одержання (ПІБ та підпис).

Форма № Т-51

Даний документ містить детальну інформацію щодо утримань і відрахувань сум із заробітної плати працівника (прибутковий податок, відпустки за свій рахунок та інше).

Містить таблицю, що включає в себе 18 граф детальної інформації про відрахування:

 • порядковий номер,
 • табельний номер співробітника,
 • ПІБ співробітника,
 • посада співробітника,
 • розмір ставки або окладу,
 • кількість відпрацьованих годин,
 • години, відпрацьовані у свята або вихідні,
 • нарахування погодинної оплати,
 • інші нарахування, якщо вони є.
 • відомості соціальних і матеріальних доповнень,
 • загальна сума нарахувань,
 • сума утриманого податку,
 • інші утримання (профспілкові внески, аліменти, аванси на прохання працівника).
 • загальна сума утримань,
 • борги організації перед співробітником, якщо такі є,
 • борги працівника перед установою,
 • підсумкова сума до виплати.

Якщо працівник отримує заробітну плату на банківську картку, бухгалтер складає на нього тільки форму Т-№ 51 та доручення на повну виплату грошей.

Цей пакет документів передається в банк, де співробітники банку роблять відрахування на індивідуальну картку співробітника установи.

Які документи потрібні, щоб відкрити масажний салон? Дивіться тут.

Відповідальність за чорну зарплату в 2014 році передбачена тільки для роботодавців. Докладніше в статті.

Форма № Т-53

Ця форма заповнюється при видачі заробітної плати. У неї заносять загальну суму всіх грошових коштів, яка буде видана працівникам підприємства в якості заробітної плати. Якщо працівників на підприємстві мало (до 5-ти осіб), дозволяється використовувати РКО, але якщо працівників більше, потрібно оформляти платіжну відомість. Вона складається на основі форми Т-51.

В неї слід внести такі відомості:

 • назва підприємства (на титульному аркуші),
 • код ЄДРПОУ,
 • кореспондуючий рахунок – дебет 70,
 • повна сума для виплат,
 • ПІБ та підпис бухгалтера і керівника.
 • порядковий номер відомості,
 • ПІБ співробітника (повністю, без ініціалів),
 • посада співробітника,
 • підсумкова сума до виплати,
 • номер, що засвідчує особу одержувача,
 • підпис одержувача,
 • графа депонування (якщо сума не видана),
 • може бути ще кілька графів для відміток про депонування.

Видана на руки сума записується одержувачем спочатку прописом, а потім цифрами. Запис здійснюється з початку рядка і починається з великої літери.

Гроші видаються тільки після підпису керівника підприємства. Головний бухгалтер або його заступник у відомості ставить свій підпис після того, як були видані грошові кошти, перевіряючи при цьому правильність її заповнення. Складають її в єдиному екземплярі і не дублюють.

Платіжна відомість має постійну форму для заповнення та оформлюється в день видачі зарплати. Вона є касовим документом, де зазначаються грошовим суми, що видаються на руки працівникам. Грошова сума повинна бути видана протягом трьох днів.

Відповідальні особи

Відомість по зарплаті, на видачу, розрахункова зразок, бланк, платіжна

Особами, несучими відповідальність за нарахування зарплат і даних про утримання з неї, є головний бухгалтер і керівник підприємства.

Без наявності на розрахункових документах підпису головного бухгалтера їх не можна приймати до виконання.

Касир установи оперує прийманням, обліком, видачею та зберіганням грошових коштів. Якщо підприємство мале, а число співробітників не велика, то обов’язки касира виконує бухгалтер.

У відсутність головного бухгалтера з причини хвороби або відпустки його обов’язки переходять до заступника. Якщо такого немає — до іншого співробітника, який призначається наказом керівника установи.

Затримувати виплату окладу працівникам підприємство не має права, так як в цьому випадку передбачена законом матеріальна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Виплата зарплати по відомості

Відомість по зарплаті, на видачу, розрахункова зразок, бланк, платіжна

Виплата зарплати за відомостями проходить у відведений для цього час і в належному місці. Це може бути каса або кабінет бухгалтера.

Працівник, отримуючи зарплату, повинен її перерахувати та залишити розписку про її отримання в необхідному місці.

Платіжну відомість оформляє касир бухгалтер або до кінця терміну її дії. Якщо співробітник не зміг отримати гроші в строк, навпроти його прізвища пишеться слово «депоновано». Все не видані суми складаються в одну загальну суму і пишуться на останньому аркуші відомості, під якою підписується касир.

Після всіх маніпуляцій і підрахунку всіх сум (виданих і депонованих), касир або бухгалтер підписують видатковий ордер на видану суму.

Видатковий номер записується і зазначається у відомості. Далі він передається головному бухгалтеру, який перевіряє правильність її складання і підписує документ.

Платіжні відомості реєструються в спеціальному журналі (форма Т-53а). Журнал реєстрації повинен щороку оновлюватися, тобто на початку нового року заводиться новий журнал реєстрації, а старий іде в архів.

Короткий опис статті: зразки пластмас таблиця Документальне оформлення зарплатних виплат регламентуються відомістю. Про її заповнення, ведення та обліку читайте в статті.

Джерело: Відомість по зарплаті — на видачу, розрахункова зразок, бланк, платіжна

Також ви можете прочитати