Загальна характеристика операцій банку з пластиковими картами, Вдосконалення операцій комерційних банків з пластиковими картами, Банківська аналітика, BanksConcern.

24.02.2017

Загальна характеристика операцій банку з пластиковими картками

Сторінка 1

Об’єктом дослідження є Міське Відділення № 2363, яке є одним з елементів складової частини Ощадбанку Російської Федерації.

160 років тому, 30 жовтня 1841 року, Указом Імператора Миколи 1 покладено початок історії ощадної справи в Росії.

У відповідності з прийнятим в липні 1990 року Постановою Верховної Ради РРФСР колишній Російський республіканський банк Ощадбанку СРСР було оголошено власністю РРФСР. У грудні 1990 року Ощадбанк РРФСР був перетворений в акціонерний комерційний банк, юридично заснований на загальних зборах акціонерів 22 березня 1991 року. Незабаром Сбербанк Росії зареєстрував свій Статут у Центральному Банку РФ і вперше провів емісію акцій. З часу акціонування Сбербанк Росії пройшов динамічний шлях з системи державних ощадкас в комерційний банк універсального типу. Ощадбанк має у власності відособлене майно, що обліковуються на його самостійному балансі.

Ощадний банк Росії є активним елементом ринкової економіки. Головне призначення банку полягає в тому, щоб акумулювати грошові кошти і надавати їх у кредит. Тому Ощадний банк Росії надає собою ділове підприємство, яке надає послуги своїм клієнтам, тобто вкладникам (кредиторам) і позичальникам, отримуючи прибуток за рахунок різниці відсотків, одержуваних від позичальників і вкладників (кредиторів) за надані кошти. Основною функцією Ощадбанку є посередництво між кредиторами і позичальниками на відміну від інших фінансових небанківських структур, забезпечує основну частину всіх коштів грошового обігу економіки країни.

Основною метою діяльності Банку є залучення грошових коштів від фізичних і юридичних осіб, а також здійснення кредитно-розрахункових та інших банківських операцій і операцій з фізичними і юридичними особами.

За цільовим призначенням розрізняють наступні види операцій:

— пасивні операції – акумулювання грошових коштів для надання банківських послуг;

— активні — використання власних і залучених коштів для одержання поточних і майбутніх доходів;

— посередницькі операції – обслуговування клієнтів за комісійну винагороду.

Банк здійснює наступні банківські операції:

— залучає кошти фізичних і юридичних осіб у вклади (до запитання і на певний термін);

— розміщує зазначені вище залучені кошти від свого імені і за свій рахунок;

— відкриває і веде банківські рахунки фізичних та юридичних осіб, здійснює розрахунки за дорученням клієнтів, у тому числі банківських кореспондентів;

— інкасує кошти, векселі, платіжні та розрахункові документи і здійснює касове обслуговування фізичних і юридичних осіб;

— купує та продає іноземну валюту у готівковій та безготівковій формах;

— залучає на вклади і розміщує дорогоцінні метали;

— видає банківські гарантії.

Банк, крім перелічених вище банківських операцій здійснює наступні операції:

— видає поручительства за третіх осіб, що передбачають виконання зобов’язань у грошовій формі;

— набуває права вимоги від третіх осіб виконання зобов’язань у грошовій формі;

— здійснює довірче управління грошовими коштами та іншим майном за договором з фізичними та юридичними особами;

— здійснює операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням відповідно до законодавством РФ;

— надає оренду фізичним та юридичним особам спеціальні приміщення або знаходяться в них сейфи для зберігання документів і цінностей;

— здійснює лізингові операції;

— надає брокерські, консультаційні та інформаційні послуги.

Банк має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством РФ.

У зв’язку з постійно змінюваної загальноекономічної, а також соціально — політичною ситуацією, змін стану фінансового ринку, які різною мірою впливають на загальноекономічну стійкість кредитної організації, основна увага банку зосереджена на організаційно — економічних заходах, комплексної оцінки фінансово-економічної політики банку (управління грошовими потоками та традиційними банківськими ризиками), на вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення та банківських технологій (інформаційно-аналітичне та функціонально — технологічне забезпечення) [13].

Сбербанк РФ має 17 територіальних банків, 1216 відділень, 18802 філії (операційних кас поза касового вузла).

Існуюча в даний час структура Ощадбанку представлена на малюнку 5.

Короткий опис статті: загальні властивості пластмас

Джерело: Загальна характеристика операцій банку з пластиковими картами — Вдосконалення операцій комерційних банків з пластиковими картами — Банківська аналітика — BanksConcern.uk

Також ви можете прочитати